Beata Bugaj-Tomaszewska (ur. w Staszowie).

W latach 1997-2002 studiowałam na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi, gdzie obroniłam dyplom magisterski z wyróżnieniem w 2002 roku.

Część praktyczna dyplomu składała się z dwóch części. Pierwszą częścią była kolekcja grafik zrealizowanych w Pracowni Grafiki Warsztatowej Prof. Tomasza Chojnackiego pod tytułem Opisywanie człowieka a drugą- aneks przygotowany w Pracowni Malarstwa i Rysunku Prof. Romany Hałat.

W 2019 roku ukończyłam Doktoranckie Studia Środowiskowe na macierzystej uczelni na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Pracę doktorską pod tytułem: Twórczość w rozwoju samoświadomości- kolekcja malarstwa i fotografii związanych z arteterapią, zrealizowałam pod kierunkiem Prof. Aleksandry Gieragi.

Beata Bugaj-Tomaszewska (born in Staszow, Poland).

In 1997-2002 I was studying at Strzeminski Academy of Fine Arts in Lodz at the Faculty of Visual Education, which I graduated with distinction in 2002. My diploma comprises two parts. It was a collection of prints called Describing of the Human in the studio of prof. Tomasz Chojnacki and the annex was prepared in the Studio of Painting and Drawing chaired by prof. Romana Halat.

In 2019 I finished my PhD studies at Strzeminski Academy of Fine Arts in Lodz at the Faculty of Painting and Graphic Design. The subject of my doctorate was Creation in the development of self-awareness- a collection of painting and photographs associated with art therapy– chaired by prof. Aleksandra Gieraga.

Close
Go top