Moja twórczość obejmuje dwa obszary – malarstwo i arteterapię. Pracuję z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel sztuki i arteterapeuta.

Malarstwo było i jest dla mnie pewnego rodzaju terapią.

Proces twórczy jest nieodpartym pragnieniem, walką ze sobą, stawianiem sobie pytań „kim jestem” i „gdzie jestem” oraz próbą odpowiedzi na nie. Wystawy są w pewnym sensie możliwością konfrontacji z drugim czlowiekiem, która jest ciągle ważna, ale nie najważniejsza, z uwagi na fakt, że skoro ja czerpie wiele z mojego malarstwa, być może inni znajdą, w interakcji/dialogu z moimi pracami, odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Byłoby wspaniale, gdyby moje obrazy wniosły coś pozytywnego w życie osób, które je oglądają.  

I have two fields of my artistic creativity – painting and art therapy, I’m working with children and teenagers as a art teacher and art therapist too.

Painting has been some kind of therapy for me.

The creative process is an irresistible craving, a struggle with myself, asking the questions “who I am” and “where I stand” and an attempt to answer them. In some of my exhibitions you can see effects of my struggles. My exhibitions are not the most important for me, but give me the possibility of confrontation of my works with the audience. It would be nice if my artworks could be answers for their questions and give positive impulse in their lives.

Close
Go top