Waiting for…Pictures Engraved and Painted

solo exhibition, ELArt Gallery, Łódź, 2018

 

Na tej wystawie w wyborze prac posłużyłam się następującym kluczem. Spośród obrazów powstałych między 2016 a 2018 rokiem, wybrałam te, które były związane z czekaniem, z odczuciem, które towarzyszyło mi w trakcie tworzenia wspomnianych prac. Pochodziły z różnych cykli, chodziło mi bowiem bardziej o pokazanie różnych form czekania. Wystawę opatrzyłam komentarzem:Każda z prac wybranych na wystawę jest związana z czekaniem, ale w różnych sytuacjach (…). W sytuacjach, kiedy już wszystko zostało zrobione, co było możliwe, jedyne, co pozostaje, to przeczekać, obserwować, trwać. Nazywam ten stan – stanem bezkontroli, czekania na to, co się ma wydarzyć, na Tocoś, ze związanymi rękoma, biernie patrząc na to, co się wokół dzieje… żeby choć to, co się wydarzy było warte tego czekania… Być może wystawa poświęcona czekaniu będzie próbą oswojenia się z tym stanem, przynajmniej tego bym od moich prac oczekiwała i od tej wystawy”.

(fragment z mojej rozprawy doktorskiej)

At that exhibition I used the following key to choose works. Out of all the paintings created between 2016 and 2018, I chose the ones that were associated with waiting, with the feeling that accompanied me when I was creating these works. They came from different cycles, because I wanted to show different forms of waiting. I commented on the exhibition in the following way: „Each work selected for the exhibition is related to waiting, but in different situations (…). In situations when everything has been done, the only possible thing to be done is to wait, to watch, and persevere. I call this state – a state out of control, waiting for what is going to happen, for Thatsomething, with tied hands, passively looking at what is going on around… if only something that happens was worth waiting… Perhaps the exhibition devoted to waiting will be an attempt to come to terms with this state, at least that is what I would expect from my works and from this exhibition”

(A fragment of the text from my PhD Dissertation)

Project categories: Exhibitions

Leave a reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Close
Go top